Teisinė informacija
Fugro © 2014

Kontaktai

Norite sužinoti daugiau? Prašome kreiptis:

Teisinė informacija

Bendra informacija

Fugro (Fugro N.V. ir jos padalinių) internetiniame puslapyje siekiama, kad pateikta informacija būti naudinga ir informatyvi  asmeniniam lankytojo naudojimui.

Atkreipiame dėmesį, kad Fugro internetiniuose puslapiuose pateikiama informacija yra rūpestingai paršuota, vis dėl to Fugro neatsako, ar negarantuoja už jos tikslumą, o pastaroji informacija gali būti netiksli, nepilna, pasenusi, ar sutrumpinta. Čia nesiekiama pateikti bet kokio vertinimo, ar sprendimo pagrindo. Internetiniai puslapiai pateikiami tokie, kokie yra, be jokios, išreikštos, ar numanomos, garantijos, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomomis perkamumo, atitikimo konkrečiam tikslui, ar nepažeidžiamumo granatijomis.

Fugro neatsako už tiesiogines, ar netiesiogines, pasekmes, kilusias dėl pasitikėjimo šiame internetiniame puslapyje pateikta informacija, ar dėl bet kokios informacijos trūkumo. Fugro neprisiima atsakomybės už jokio internetinio puslapio, į kurį nukreipiama iš Fugro internetinio puslapio, turinį. Nuorodų į kitus internetinius puslapius įdėjimas nereiškia, kad Fugro pritaria tuose puslapiuose esančiai informacijai, ar yra kažkaip susijusi su jų sąvininku.

Puslapio turinys nepateikia kvietimo investuoti, ar prekiauti Fugro N.V. akcijomis, o tokios investicijos yra pačio investuotojo atsakomybė.

Parsiuntimai

Ataskaitos gautos iš oficialių spausdintų versijų. Fugro N.V. prisiima atsakomybę tik už spausdintas ataskaitų versijas. Metinės ataskaitos yra papildytos nekvalifikuotų auditorių ataskaitomis.

Privatumo taisyklės

Fugro N.V. naudos tik tuos duomenis, kurie pateikti užklaustos informacijos siuntimo bei statistinės informacijos apie mūsų internetinį puslapį rinkimo tikslais. Jūs galite visada kreiptis dėl jūsų duomenų pateikimo, pataisymo ir/ar ištrynimo. Tokiu atveju prašom kreiptis:

Fugro N.V.
Veurse Achterweg 10
2264 SG Leidschendam, the Netherlands
telefonas : +31 (0) 70 311 1422;
el. paštas : holding@fugro.com

Nuosavybė

Fugro turi teisę be įspėjimo keisti šiame internetiniame puslapyje pateiktą informaciją.
Fugro priklauso visos šio internetinio puslapio turinio ir parsiuntimų autorinės teisės. Visos kitos intelektualios nuosavybės teisės yra saugomos. Lankytojams negalima keisti, kopijuoti, perdirbti, platinti, parduoti, ar spausdinti jokios informacijos, gautos iš šio internetinio puslapio.

Šio internetinio puslapio naudojimas ir parsisiuntimas, taip pat šių nuostatų ir sąlygų laikymasis, bus valdomas atsižvelgiant į Nyderlandų įstatymus. Nyderlandų teismai turi išskirtinę jurisdikciją dėl bet kokio ginčo, kilusio naudojant šį internetinį puslapį.


 
© 2014, Fugro N.V., Leidschendam, Nyderlandai

Visos teisės saugomos.