Teisinė informacija
Fugro © 2014

Kontaktai

Norite sužinoti daugiau? Prašome kreiptis:

Inžinerinė geologija

Vykdome inžinerinius geologinius ir geotechninius žemės gelmių tyrimus teritorijų planavimui, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimui ir statybai. Mūsų atliekamus inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus sudaro geologinių, hidrogeologinių, geofizinių, geomechaninių ir geodinaminių žemės gelmių savybių tyrimų visuma. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai reikalingi projektuojant statinių pamatus, atramines konstrukcijas, rengiant kelių bei geležinkelių tiesimo ar rekonstrukcijos bei kitokio pobūdžio infrastruktūrų projektus.

Pritaikymas:

  • Žvalgybiniai, projektiniai bei kontroliniai inžineriniai geologiniai tyrimai žemės gelmių sandaros bei inžinerinių geologinių sąlygų nustatymui;
  • Geotechniniai tyrimai statinio pamatų, atraminių konstrukcijų ir kitų darbų projektams rengti;
  • Detalusis planavimas.

Klientai:

  • Statybų įmonės;
  • Transporto ir susisiekimo įmonės;
  • Projektavimo įmonės;
  • Konsultacinės įmonės;
  • Valstybinės įmonės ir institucijos;
  • Privatūs ir juridiniai asmenys.