Teisinė informacija
Fugro © 2014

Kontaktai

Norite sužinoti daugiau? Prašome kreiptis:

Statinis zondavimas

Fugro yra statinio zondavimo (CPT - cone penetration testing) pionierius geotechninių ir ekogeologinių tyrimų srityje. Statinis zondavimas yra daug pranašesnis teritorijos požeminių sąlygų tyrimų metodas nei kiti įprastiniai metodai dėl atlikimo greičio bei duomenų kokybės.

Kaip veikia statinis zondavimas?

Cilindro formos plieninis kūgis hidrauliškai stumiamas į gruntą (daugiau nei 60 m gylį), siekiant nustatyti grunto tipą bei gruntinio vandens migracijos kryptis. Kadangi kūgis yra "stumiamas", zondavimo metu nesusidaro šalutinių gręžimo produktų, kurie gali tapti kenksmingų atliekų problema. Naudojant elektroninius įtempių matuoklius, matuojančius fizines grunto savybes, gaunami duomenys suformuojami į vientisą, realaus laiko stratigrafinį įrašą. Statinis zondavimas vyksta kur kas greičiau nei įprastinis gręžimas. Fugro CPT įranga iki minimumo sumažina įprastinio grunto aprašymo subjektyvumą, suteikdama inžinieriams bei geologams betarpišką informaciją apie realią požeminę būklę.

CPT pritaikymas ir privalumai:

 • Geotechniniai ir aplinkos tyrimai;
 • Nenutrūkstama grunto stratigrafija;
 • Plonų sluoksnių ir tarpsluoksnių identifikavimas;
 • Geotechninių ir hidrogeologinių savybių įvertinimas;
 • Greitas lauko duomenų surinkimas ir interpretavimas (2-3 kartus greitesnis nei tradiciniai metodai);
 • Pašalinių gręžimo produktų eliminavimas; tiriamas taškas lieka nesuardytas;
 • Draugiškas aplinkai metodas;
 • Saugesnis valdymas;
 • Darbų nepriklausomumas nuo oro sąlygų .

CPT tipai:

 • Standartinis statinis zondavimas nustato kūginę spraudą bei šoninę trintį;
 • Pjezo kūgis (CPTU) nustato porinį slėgį, sutankinimo bei laidumo savybes;
 • Seisminis statinis zondavimas (SCPT) matuoja seisminių bangų greičius;
 • ROST (rapid optical screening tool) skirtas nustatyti taršą angliavandeniliais grunte ir gruntiniame vandenyje;
 • MIP (membrane interface probe) matuoja lakiųjų organinių junginių paplitimą grunte ir gruntiniame vandenyje;
 • Statinis zondavimas su magnetometru (MagCone) skirtas feromagnetinėmis savybėmis pasižyminčioms medžiagoms (pvz. nesuveikę sprogmenys), esančioms po žeme, aptikti;
 • Statinis zondavimas su konduktyvumo kūgiu, skirtas grunto elektrinio laidumo matavimams.