Teisinė informacija
Fugro © 2014

Kontaktai

Norite sužinoti daugiau? Prašome kreiptis:

Laboratoriniai tyrimai

Su tarptautinių ir Lietuvos partnerių pagalba atliekame plačią įvairovę gruntų laboratorinių tyrimų, atskleidžiančių skirtingas jų savybes. Tam tikros uolienų savybės nepriklauso nuo grunto matricos sudėties ir jų neįtakoja mėginio sandaros suardymas, visgi tam tikros gruntų savybės priklauso nuo uolienų struktūros bei sudėties, dėl to yra galimas nesuardytos sandaros mėginių paėmimas.

Galimi gruntų tyrimai:

 • Takumo ir plastingumo (Atterbergo) ribos;
 • Grunto kompresinio spūdumo (Oedometrinis) tyrimas;
 • Granuliometrinė analizė;
 • Gamtinio drėgnio nustatymas;
 • Grunto kirpimo bandymai;
 • Gruntų tankumo tyrimas;
 • Organinės medžiagos kiekio nustatymas;
 • Grunto filtracijos koeficiento nustatymas.

Vandens tyrimai:

 • Bendra cheminė analizė;
 • pH, ištirpusio deguonies, savitojo elektrinio laidžio, temperatūros ir kt. parametrų nustatymas;
 • Ištirpusių aromatinių, benzino ir dyzelino eilės angliavandenilių koncentracijos nustatymas;
 • Užterštumo sunkiaisiais metalais tyrimas;
 • Daugiaciklių aromatinių angliavadenilių analizė;
 • Naftos angliavandenilių indekso nustatymas.

Asfalto tyrimai:

 • Asfaltbetonio tankio nustatymas;
 • Asfalto mišinio granuliometrinis tyrimas;
 • Asfalto mišinio bitumo kiekio nustatymas;
 • Kelių, geležinkelių pagrindo skaldos granuliometriniai, filtracijos tyrimai.