Teisinė informacija
Fugro © 2014

Kontaktai

Norite sužinoti daugiau? Prašome kreiptis:

Ekogeologija

Naudodami modernius „in-situ“ tyrimo metodus nustatome teršalų pasiskirstymą grunte. Taip pat vykdome grunto bei gruntinio vandens stebėjimą ir rengiame valymo programas sąvartynuose, užterštose teritorijose, degalų perpylimo ir laikymo stotyse bei radioaktyvių medžiagų laikymo vietose.

Atliekami darbai:

 • Atliekame preliminaries ekogeologinius tyrimus;
 • Atliekame detalius ekogeologinius tyrimus;
 • Ruošiame užterštų teritorijų tvarkymo planus;
 • Konsultuojame grunto valymo klausimais;
 • Rengiame bei vykdome grunto, požeminio ir paviršinio vandens monitoring programas;
 • ROST (Rapid optical screening tool) metodu atliekame grunto taršos, susijusios su aromatiniais angliavandeniliais, nustatimą realiu laiku;
 • MIP (Membrane Interface Probe) metodu realiu laiku nustatome grunto taršą organiniais junginiais.

Pritaikymas:

 • Užterštų teritorijų nustatymas;
 • Tręšiamų laukų stebėjimas;
 • Požeminio vandens ir grunto, esančio šalia degalinių stebėjimas;
 • Sausumos ir vandens zonų, kuriose naudojamos cheminės medžiagos, stebėjimas;
 • Grunto, gilesnių žemės sluoksnių ir požeminio vandens cheminės taršos prevencija.

Klientai:

 • Valstybinės institucijos;
 • Degalų tiekimo įmonės;
 • Konsultacinės įmonės;
 • Atliekų tvarkymo įmonės;
 • Aplinkos apsaugos institucijos;
 • Žemės ūkio bendrovės;
 • Privatūs asmenys.