Teisinė informacija
Fugro © 2014

Kontaktai

Norite sužinoti daugiau? Prašome kreiptis:

Detalūs ekogeologiniai tyrimai

Atliekame detaliuosius ekogeologinius tyrimus, siekiant įvertinti cheminių medžiagų paplitimą aplinkoje, jų koncentracijas, užteršto dirvožemio, grunto bei požeminio vandens kiekį ir kitą informaciją, reikalingą taršos rizikai vertinti ir užterštos teritorijos tvarkymo būtinumui nustatyti.