Teisinė informacija
Fugro © 2014

Kontaktai

Norite sužinoti daugiau? Prašome kreiptis:

Statybos aikštelės grunto tyrimai

Atliekame teritorijos tyrimus sausumoje ir priekrantės zonoje, siekiant išsiaiškinti esamą geologinę, ekogeologinę būseną bei surinkti naudingus duomenis detaliam padėties įvertinimui. Tyrimu metu išaiškinamos fizinės teritorijos grunto bei uolienų savybės, kurios svarbios projektuojant numatomus statyti, ar rekonstruoti statinius, kaip pastatai, keliai bei geležinkeliai. Šiems tyrimams atlikti analizuojami anksčiau teritorijoje surinkti duomenys bei ataskaitos, atliekamas vizualinis vertinimas ir pasitelkiami intruziniai žemės gelmių tyrimo metodai.