Teisinė informacija
Fugro © 2014

Kontaktai

Norite sužinoti daugiau? Prašome kreiptis:

Aplinkos monitoringas

“Fugro Baltic” vykdo visų tipų aplinkos monitoringą, stebime, vertiname bei prognozuojame ūkinės veiklos daromą poveikį gamtinės aplinkos kokybei, rengiame ūkio subjektų aplinkos monitoringo programas ir jas vykdome. Atsižvelgiant į kliento reikalavimus bei jo vykdomos veiklos pobūdį, vykdome technologinių procesų, taršos šaltinių išmetamų / išleidžiamų teršalų, poveikio vandens kokybei, oro kokybei, požeminiam ir drenažiniam vandeniui, dirvožemiui monitoringą.

Atliekami darbai:

 • Požeminio vandens kokybės monitoringas;
 • Dirvožemio kokybės monitoringas;
 • Drenažinio vandens kokybės monitoringas;
 • Oro kokybės monitoringas.

Pritaikymas:

 • Užterštų teritorijų nustatymas;
 • Tręšiamų laukų stebėjimas;
 • Požeminio vandens ir grunto, esančio šalia degalinių, stebėjimas;
 • Grunto, gruntinio ir paviršinio vandens bei oro taršos sąvartynuose stebėjimas;
 • Sausumos ir vandens zonų, kuriose naudojamos cheminės medžiagos, stebėjimas;
 • Grunto, gilesnių žemės sluoksnių ir požeminio vandens taršos prevencija.

Klientai:

 • Valstybinės institucijos;
 • Degalų tiekimo įmonės;
 • Konsultacinės įmonės;
 • Atliekų tvarkymo įmonės;
 • Aplinkos apsaugos institucijos;
 • Vandens tiekimo įmonės;
 • Žemės ūkio bendrovės.