Teisinė informacija
Fugro © 2014

Kontaktai

Norite sužinoti daugiau? Prašome kreiptis:

Požeminio vandens monitoringas

Rengiame aplinkos ir požeminio vandens monitoringo programas bei, remiantis jomis, atliekame požeminio vandens monitoringą. Vykdant monitoringo programą stebime požeminio vandens cheminės sudėties, kokybės pokyčius, resursų kitimą, taip įvertinant ūkio subjektų veiklos poveikį aplinkai bei kitiems požeminio vandens vartotojams.